DELA
Foto: Jonas EdsvikMYCKET SOPOR Åsub har räknat ut att den totala mängden hushållssopor i fjol fördelat på befolkningen är 329 kilogram per person. Det är nästan ett kilo dagligen.

Åland producerar 80 100 ton avfall

329 kilogram hushållsavfall per person.

Det är saldot i Åsubs statistik för 2014.
– Den totala uppkomna avfallsmängden år 2014 på Åland var cirka 80 100 ton, skriver Ålands statistik- och utredningsbyrå som tittat närmare på våra sopor.

78 600 ton av den totala mängden var så kallat icke-farligt avfall. Största delen av det, drygt 25 700 ton, var mineralavfall.

– Andra stora poster är animaliskt avfall och blandat matavfall, mineraliskt bygg- och rivningsavfall, vanligt slam samt hushållsavfall och liknande avfall. Mängden farligt avfall som uppkom var drygt 1.400 ton, varav kasserade fordon samt kasserad utrustning var de största posterna.

Byggbranschen producerar mest avfall, 30 600 ton.

– Hushållen på Åland producerade cirka 9 500 ton år 2014 vilket är knappt tolv procent av det producerade avfallet. Av denna post var största delen hushållsavfall och liknande avfall, följt av avfallsslaget pappers- och pappavfall.

Åsub har räknat ut att hushållsavfallet fördelat på den åländska befolkningen ger 329 kilogram per person. Räknar man till exempel också personalmatsalar och butiker som hushåll handlar det om cirka 478 kilogram.