DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åland Post vill minska antalet utdelningsdagar

Åland Post diskuterar just nu en minskning av antalet utdelningsdagar per vecka. Minskade volymer post och ett behov av att kostnadseffektivisera verksamheten ligger bakom önskemålet.