DELA
Foto: Jonas Edsvik

60 tjänster under lupp på Åland Post

Nio anställda sägs upp eller får deltidsjobb när Åland Post igen börjar samarbetsförhandla. Orsaken är att flera e-handelskunder ställt in sina betalningar och avtalen riskerar hävas.
Åland Post meddelar att Post- och Logistikbranschens union PAU kallas till samarbetsförhandlingar som inleds den 15 maj. Personalen, ägarna och styrelsen har informerats under dagen.

Skälet till förhandlingarna är att arbetet riskerar att minska varaktigt. Flera e-postkunder har ställt in sina betalningar till Åland Post och deras ordrar är stoppade, med risk för att avtalen hävs.

Åland Post visar en väsentlig resultatförsämring för det första kvartalet 2019.

Samarbetsförhandlingarna genomförs inom affärsområdena Pack & Distribution och Logistik samt Staber, vilket leder til att totalt ett 60-tal personer berörs. Enligt en preliminär uppskattning kan uppsägningar eller minskning till deltigsjobb komma ifråga för nio personer. Även permittering kan bli aktuell, meddelar Åland Post.

Samarbetsförhandlingarna pågår i minst två veckor med början den 15 maj. Efter det verkställs de åtgärder som förhandlignrna lett fram till.