DELA

Åland mot riket i drivgarnsfiske

EU-parlamentet och rådet vill se ett fortsatt drivgarnsförbud i Östersjön. Förslaget får stöd av Finland men inte av Åland.

Vicelantrådet Camilla Gunell (S) konstaterar att förbudet mot fiske med drivgarn har fört med sig stora inkomstbortfall för åländska fiskare. Landskapsregeringen vill därför tillåta en begränsad användning av drivgarn, till exempel innanför 4-sjömilsgränsen.

Landskapet kräver också riksmyndigheterna framför Ålands avvikande åsikt till EU. (tt-s)