DELA
Foto: Stefan Öhberg
Jacob Tröst, borgmästare i Bornholms regionkommun, Meit Fohlin, regionstyrelsens ordförande på Gotland och Ålands lantråd Katrin Sjögren skrev under en avsiktsförklaring som är första steget i ett samarbete kring den gröna omställningen mellan öarna.

Åland ingår ”Energy Islands”-samarbete med två andra öar

En överenskommelse mellan Bornholm, Gotland och Åland är startpunkten för ett nytt nätverk med namnet ”Energy Islands”. Tanken är att det, genom bland annat kunskapsutbyten, ska underlätta och snabba på den gröna omställningen på öarna.