DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>DIGITALA VISIONÄRER Den här gruppen ska nu fundera på hur det digitala Åland ska se ut för att livet ska bli lättare för ålänningarna. Från vänster Tony Asumaa, Mats Adamczak, Katarina Dahlman, Thomas Lundberg, Ann-Sofi Perjus, Anders Ingves och Dan E. Eriksson. Thomas Holmström saknas på bilden.

Åland har fått ett digitaliseringsråd

Hur ska det digitala Åland se ut i framtiden?

Det ska det nya digitaliseringsrådet nu grunna på.
Det digitala Åland och digitaliseringsrådet nämns första gången i regeringsprogrammet i höstas och i vårens tilläggsbudget konstaterar landskapsregeringen att den digitala utvecklingen prioriteras högt.

– Den övergripande målsättningen är att skapa ett åländskt samhälle som är enklare, lättare och närmare för medborgarna, där de digitala lösningarna utgår från medborgarnas behov, skriver man i budgeten.

Den skrivningen får också det nytillsatta digitaliseringsrådet med i bagaget.

Rådet består av Thomas Lundberg, ordförande, Ann-Sofi Perjus, Katarina Dahlman, Anders Ingves och Thomas Holmström. Landskapsregeringen representeras av förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson och minister Tony Asumaa. Mats Adamczak är sekreterare.

Digitaliseringsrådet har tre fokusområden.

Rådets medlemmar ska för det första beskriva sin vision, en framtidsbild över Åland som ett digitalt samhälle.

Efter det ska de ge förslag till minst fem konkreta åtgärder som behövs för att uppnå visionen och som ska börja verkställas nästa år.

Slutligen ska de ge en processbeskrivning som inkluderar de resurser som behövs för att kunna sköta arbetet löpande.

Ordförandes årsarvode är 1 000 euro, de övriga får 300 euro. Dessutom utbetalas ett mötesarvode på 100 euro.