DELA
Foto: Jonas Edsvik

Åland glömdes bort i Haagkonventionen

Då Finland år 2004 anslöt sig till det andra protokollet till Haagkonventionen från 1954 missade man att inhämta lagtingets bifall.

Det vill presidenten nu rätta till.
Haagkonventionen från år 1954 handlar om hur man ska kunna skydda kulturegendom då ett land utsätts för en väpnad konflikt eller ockuperas. Konventionen och det första protokollet trädde för Finlands del i kraft år 1994, då skedde det med lagtingets bifall.

Men då konventionens andra protokoll tio år senare klubbades i Helsingfors glömdes Åland av okänd orsak helt bort.

– .I fråga om det andra protokollet har man på grund av ett förbiseende inte inhämtat lagtingets bifall, skriver president Sauli Niinistö i en framställan till lagtinget där han ber om bifall i efterhand.

Då presidentens framställan nådde lagtinget i fjol efterlyste man landskapsregeringens åsikter om det andra protokollet. Nu har ett yttrande i frågan överlämnats.

Regeringen konstaterar att det andra protokollet huvudsakligen handlar om att stärka och förtydliga konventionens innehåll bland annat genom detaljerade straffbestämmelser. Dessutom innehåller protokollet en ny skyddskategori som baserar sig på Unescos lista över världskulturarv.

Läs mer i fredagens Nya Åland!