DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åland gallup fortsätter i Företagarna på Ålands regi

Åland gallup, som hittills samarbetat med Nya Åland, fortsätter i ny tappning.

Företagarna på Åland ställer nu varje månad en fråga, och ålänningarna har chansen att föra fram en egen fråga.
Mats Adamczak, upphovsmannen till Åland gallup väljer efter valet att fortsätta genomföra månatliga gallupar. Istället för att ha Nya Åland som samarbetspartner är det nu föreningen Företagarna på Åland som blir ny huvudman för frågeställningarna.

Att Nya Åland inte längre på samma sätt deltar i Åland gallup förklarar chefredaktör Anna Björkroos såhär:

– Vårt mål var från början att vara i projektet fram till valet 2019 och det har verkligen varit en fantastisk resa. Mycket jobb och vissa utmaningar, men verkligen inspirerande att se hur vi tillsammans med Mats gjode något helt nytt och unikt och fick ålänningarna att verkligen ta det till sig, säger hon, och minns galluparna strax innan valdagen med över 1 000 deltagare per gång.

Ämne ännu öppet

Enligt Mats Adamczak finns ett behov av att fortsätta ställa ålänningarna frågor varje månad. Att Företagarna på Åland nu tar över efter Nya Åland tror Adamczak är bra ur neutralitetssynpunkt.

– Orsaken var att försöka hitta ett sätt att gå vidare och även mediahusneturalt för att man ska nå flera av ålänningarna. Det känns som att jag har lyckats med det, Företagarna på Åland är en neutral sammarbetspartner.

Företagarna på Åland undrar den här månaden om hur länge ålänningarna är villiga att vänta på leveranser av paket från Sverige. Frågan ska sedan mynna ut i ett försök att mäta nyttan och kostnaden av den åländska skattegränsen.

– Vi vet att smärtgränsen i Sverige är 3,3 dagar och motsvarande för Finland är 4 dagar, säger Adamczak.

Vilka typer av frågor som gallupen kommer att rikta in sig på är ännu inte bestämt.

– Vi har inte bestämt frågorna för flera månader framåt, vi får se hur det utvecklar sig. Men det blir definitivt frågor som rör våra medlemmar, säger Adamczak.

Folkets fråga

I det nya upplägget finns också folkets fråga. Inför februari månads gallup har medlemmar i Facebook-gruppen Åland ekonomi fått chansen att lämna sina egna förslag till frågor, den som får mest medhåll av de andra blir månadens fråga.

– Det kan hända att frågeefterlysningen blir bredare, nu bara de som är med i Åland ekonomi-gruppen på Facebook, säger Adamczak.

Den här gången är folkets fråga en om kommunstrukturen på Åland. Men enligt Adamczak har frågan breddats till att inte bara handla om antal kommuner (se ruta intill).

Vad tycker du själv?

– Det finns två sätt som jag ser det. Antingen en kommun eller att man har 16 kommuner men de är mera i marknadsföringssyfte – alla lagstadgade samarbeten måste alla vara med i. 95 procent av budgeten i kommunen är lagstadgad. Viktigast är att man löser de problem som finns.

Adamczak fortsätter också att fråga om politik. Varje månad återkommer frågan vem du skulle rösta på om det var val i dag. Den delen kan mediehusen prenumerera på, och således redovisa resultatet mot betalning.

Resultatet kommer att presenteras på Åland gallups hemsida, Mats Adamczak kommer också att redovisa det politiska stödet på wikipedia och så kommer han att blogga om det.

– Sedan är det upp till mediehusen att skriva, och det får man se vad det blir, säger han.

Varför redovisar Nya Åland inte det politiska stödet varje månad?

– Utan ett nära annalkande val måste vi nu väga detta mot allt det andra som hela tiden händer på Åland, som kräver resurser och utrymme i tidningen. Och den riktigt intresserade hittar ju resultatet via gallupens egna kanaler, säger Anna Björkroos, men fortsätter:

– Men jag är säker på att vi har skäl att fråga ålänningarna om deras politiska lojaliteter igen förr eller senare. Och då gör Åland gallup såklart gästspel med Nyan igen.

Månadens gallup stänger ikväll, fredag, klockan 22. Du kan delta i gallupen här.