DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åland får havsplan

Hur ska landskapets kustvatten och havsområden användas för att bäst främja en hållbar utveckling?

Det är en av de centrala frågorna i den havsplan som ska tas fram till 2021.

Avsikten är att identifiera befintliga och framtida verksamheter, intressen och användningsområden. Allt från sjötransporter och turism till maritima kulturarv ska beaktas liksom också de miljöaspekter som kan finnas i olika områden.

Planen ska, då den blir klar, bli riktgivande för all annan planläggning i havsområden. (tt-s)