DELA
Foto: Madelen Holmström

Åland får 296 miljonertillbaka från staten nästa år

Åland får tillbaka 200 miljoner i avräkning och 96 miljoner i skatteavräkning nästa år. Det har Ålandsdelegationen bestämt.

Åland ska få 296 066 000 euro i avräkningsbelopp och skatteavräkning nästa år.

Sedan den 1 januari 2021 när det nya ekonomiska systemet trädde i kraft får Åland 0,47 procent – tidigare var procentsatsen 0,45 – av statens alla inkomster i skatteavräkning. Finansministeriet har, med beaktande av budgetförslaget för nästa år, kommit fram till att statens inkomster nästa år uppskattas till dryga 42 miljarder euro. 0,47 procent av summan blir avrundat 200 miljoner.

Skatteavräkningen, som består av de skatter som ålänningarna betalar in, uppgår enligt Finansministeriets beräkningar till 96 miljoner.

Ålandsdelegationen fastställde summorna på ett möte förra veckan.

Conny Nyholm, landskapets finanschef, har fått beskedet från Ålandsdelegationen.

– Men vi har inte fått några detaljer, utan bara totalen av avräkning och skatteavräkningen, så jag kan inte säga så mycket, säger han.

Man har begärt mer detaljerade uppgifter, för att bättre kunna analysera siffrorna.

Är det mycket eller lite pengar?

– Det är ungefär som vi har beräknat. Det kan skilja någon enstaka miljon, men det ligger nära våra kalkyler.

Dra bort 4 miljoner

På grund av social- och hälsovårdsreformen i Finland ändras skattesystemet så att staten får en större andel skatter, eftersom samfundsskatten ska ges till staten i stället till kommunerna. Det får följder även på Åland.

– Det ger mer skatteavräkning till oss. Det är cirka 4 miljoner euro och det torde vara inräknat i skatteavräkningen, säger Conny Nyholm.

Helt säker är han dock inte, men det ska klarna när Åland får ta del av detaljerna.

Landskapsregeringen ämnar dock inte behålla samfundsskatterna för sig själva.

– Det finns en process om hur det ska hanteras, det har sagts från landskapsregeringen och det är rimligt att återföra pengarna till kommunerna. Så man får dra bort ungefär 4 miljoner från summan, säger han.

Avräkningsbelopp och skatteavräkning

Avräkningsbeloppet

Avräkningsbeloppet räknas ut från statens samtliga inkomster, bortsett från nya statslån och de skatter som ingår i skatteavräkningen (samt rundradioskatten). Avräkningsgrunden är 0,47 procent. Avräkningsbeloppet kallades tidigare klumpsumman.

Skatteavräkningen

Skatteavräkningen innebär att de skatter som uppbärs på Åland – förvärvs- och kapitalinkomstskatt, samfundsskatt, källskatt, lotteriskatt, tonnageskatt – återförs till Åland varje månad, i förskott. Vid behov korrigeras summorna i efterhand. Skatteavräkningen kallades tidigare skattegottgörelse eller flitpeng och betalades då ut i efterhand.