DELA

Åland deltar i klimatmötet

Ålands blivande miljöminister deltar i FN:s klimatmöte i Paris som börjar den sista november och pågår till 11 december.

Landskapsregringen har utsett lantrådet Camilla Gunell, som enligt planerna blir nästa miljö- och hållbarhetsminister, och byråchef Inkeri Ahonen som Ålands representanter i den delegation som miljöministeriet tillsatt att delta i konferensen.

Länderna ska enas om ett nytt globalt klimatavtal som ska gälla från år 2020. (ao)