DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åland allt svagare som sjöfartsnation

Ålands andel av passagerartrafiken på finländska hamnar minskade i fjol för sjätte året i rad.

På tio år har andelen gått ner med cirka fem procent.
– Ålands andel av passagerartrafiken på finländska hamnar var 23,0 procent år 2007, men har därefter minskat till 18,1 procent år 2017. Därmed minskar den åländska andelen för sjätte året i följd

Det skriver Richard Palmer som har sammanställt Åsubs sjöfartsstatistik för 2017.

– Antalet resande på åländska hamnar ökade mellan 1999 och 2009 med mer än en miljon passagerare; från 2 619 000 till 3 864 000. Efter det har det skett en tillbakagång så att antalet resande 2017 var drygt 3 469 000.

Räknar man bort kryssningsresenärerna, som inte gått i land, så redovisar Åland för i fjol totalt drygt två miljoner inresande. Då är också flyget och landskapsfärjorna medräknade. Det är en liten ökning jämfört med 2016..

En liten ökning kan också noteras för alla de taxfreerutter som går via åländska hamnar. Antalet passagerare på dem var 9 495 000 år 2017.

Läs mer i måndagens Nya Åland!