DELA

Aktieaffär kräver ny värdering

FINSTRÖM. Mariehamns energi vill köpa kommunens aktiestock i energibolaget för 23,90 per aktie.

Det totala priset för kommunens 1 080 aktier skulle i så fall bli 25 812 euro.

Kommunfullmäktige kan tänka sig en försäljning. Men först vill man se en ny aktievärdering där höstens ekonomiska utveckling och värdet av utsläppsrätter beaktas.

Bakom energibolagets förfrågan ligger ”en önskan att förenhetliga ägarstrukturen då bolaget kan komma att bli en del av en affärskoncern inom Mariehamns stad”. (pd)