DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åklagarna byter namn

Ålands åklagardistrikt. Det är det nya namnet på det som i dag formellt heter landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland i det reformförslag som en arbetsgrupp inom justitieministeriet presenterade i går i Helsingfors.

– Det är fortfarande oklart om det får några konsekvenser om Åland blir ett distrikt i stället för ett ämbete. Vi måste följa med ärendet noga, säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Utgångspunkten har varit att verksamheten på Åland inte ska förändras. Gruppens förslag skickas nu ut på en remissrunda.