DELA
Foto: Jonas Edsvik

Åklagare jobbar vidare med Paf-mål

– Det kan vara frågan om ett fortsatt brott och då räknas preskriptionen inte enbart från en viss tidpunkt.

Det säger statsåklagare Tom Laitinen som åtalsprövar Paf-målet som bäst.
Drygt tre månader har gått sedan Tom Laitinen, med tidigare erfarenhet av att driva stora mål, fick i uppdrag av riksåklagare Matti Nissinen att ta över åtalsprövningen i målet där Paf och förra vd:n Anders Ingves misstänks för penningtvättsbrott i samband med den stora förskingringshärvan som uppdagades genom en polisanmälan i oktober 2012. Det visade sig att merparten av pengarna har spelats upp på Pafs onlinespel.

Tom Laitinen är – beroende på hur man räknar – den femte åklagaren som har hand om åtalsprövningen och flera av de företagare som bestals på stora summor i förskingringshärvan är oroliga för att prövningen drar ut så länge att det finns risk för att det misstänkta brottet preskriberas.

Är det ostridigt att preskriptionstiden började löpa från oktober 2017, som det har sagts tidigare, eller kan det finnas andra uppfattningar?

– Det kan hända att polisen har en uppfattning och åklagaren en annan. Det är tingsrätten som i så fall bedömer hur man ser på det.

Det kan också, vara fråga om fortsatt brott och då är det inte enbart en viss tidpunkt som avgör när preskriptionstiden börjar löpa.

– Det är alltså inte nödvändigtvis så att det är en enda tidpunkt som räknas.

Han betonar att åtalsprövningen pågår och att han arbetar aktivt med ärendet. Inga beslut i någondera riktningen har fattats, säger han.

– Jag kan inte berätta om några detaljer eftersom förundersökningen inte är offentlig. Jag läser och funderar. Ibland tar jag ett steg framåt och ibland ett steg bakåt, beskriver han arbetsprocessen.

Han säger också att han är skyldig att bilda sig en egen uppfattning om vad han anser är gärningstidpunkten för det misstänkta brottet.

– Jag kan inte låta någon annans åsikt inverka på mitt beslut.