DELA
Foto: Stefan Öhberg

Åklagare besvärar sig mot Visit Åland-dom

Landskapsåklagare Ina Johansson och Visit Åland besvärar sig mot tingsrättens frikännande av familjemedlemmen i Visit Åland-förskingringen.

I början av februari kom tingsrättens dom i Visit Åland-förskringringen. Den tidigare ekonomichefen som under sex års tid förskingrat över 550 000 euro av Visit Åland dömdes till två års villkorligt fängelse och 90 dagars samhällstjänst.

En familjemedlem, som åtalades för penningtvätt av oaktsamhet alternativt häleri av oaktsamhet, frikändes. Detta eftersom tingsrätten inte ansåg det styrkt att familjemedlemmen haft skäl att misstänka pengarnas ursprung.

Vilket landskapsåklagare Ina Johansson nu lämnat in besvär mot till Åbo hovrätt.

– Jag önskar att hovrätten prövar ärendet till den del det gäller penningtvätt av oaktsamhet, säger Johansson.

Också Visit Åland besvärar sig mot domen till den del som gäller familjemedlemmen.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!