DELA

Air Ålands personal uppsagd

Personalen vid Air Åland är uppsagd och flygtrafiken till Åbo i farozonen. Orsaken är att avtalet avtalet mellan landskapsregeringen och Next Jet Ab för flygtrafiken till Stockholm Arlanda och Åbo går ut den 29 februari 2016. Det skriver Air Ålands styrelseordförande Kjell Clemes i ett pressmeddelande.

Air Ålands personal är landbaserad och har hand om bokning och incheckning.

Nästa avtal för flygtrafiken mellan Mariehamn och Arlanda är i kraft från den 1 mars 2016 och fyra år framåt. Anbuden för upphandlingen hade deadline i går den 12 november 2015. Beslut fattas troligen i december och om Next Jet vinner upphandlingen på Arlanda kan Air Åland och Next Jet ingå ett nytt samarbetsavtal.