DELA

ÅHS-vårdare får skriva influensaintyg

Hälsovårdare eller sjukvårdare inom ÅHS primärvård kan utfärda sjukintyg under influensaepidemin.

Landskapsregeringen har gett ÅHS rätt att avvika från tillämpningen av tjänstekollektivavtalet fram till slutet av mars. Under den tiden kan ”ett tillstånd av arbetsoförmåga som varar högst sju dygn och som beror på övre luftvägsinfektioner där ingen läkarvård är nödvändig” intygas av hälsovårdare eller sjukvårdare inom ÅHS primärvård. Avvikelsen tillämpas bara på landskapsanställda.

På så sätt vill man frigöra läkartid för andra patienter. Primärvårdens läkarresurser är begränsade på grund av vakanta tjänster.

Landskapsregeringen avslår ÅHS anhållan om rätt att besluta om avvikelser från tjänstekollektivavtalet gällande sådana sjukintyg. Delegering av den beslutsrätten vore inte ändamålsenligt, svarar landskapsregeringen. (pd)