DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅHS nybygge nystartar

ÅHS geriatriprojekt har förändrats väsentligt och alla avtal har därför nu hävts.

Den första etappen beräknas dessutom bli 3,5 miljoner dyrare än man först utgick ifrån.
Om- och nybyggnation av rehabiliterings- och geriatribyggnaden - så heter den planerade upprustningen av före detta Gullåsen formellt. 21,2 miljoner euro finns reserverat för hela projektet, det vill säga både för etapp 1 och etapp 2.

Sedan om- och nybyggnaden fick sina första ritningar 2011 har mycket hänt och projektet kan inte längre anses vara det samma som man engång bjöd ut på entreprenad. Därför har nu kontrakten med både Mira arkitektstudio och Ramböll Sverige hävts.

– Man måste enligt upphandlingslagstiftningen bjuda ut projektet på nytt om ett projekt genomgår väsentliga förändringar och det har det gjort i det här fallet, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Katarina Dahlman.

Inom den närmaste framtiden ska den kommitté som arbetar med den nya versionen byggnaden presentera sina planer och avsikten är att starta en ny anbudsomgång direkt.

Klart redan nu är att etapp 2 måste kosta mindre än det ursprungligen var tänkt för att budgeten på 21,2 miljoner ska hålla.

 

Läs mer i Nya Åland!