DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅHS behöver minska kostnaderna med 1,6 miljoner

Ålands hälso och sjukvård, ÅHS, har fått en nettobudgetram av landskapsregeringen på 78 760 000 euro för år 2019. Det är 495 000 euro lägre än 2018 års nettobudget, 79 255 000 euro.

Prognosen för 2018, baserat på årets första sex månader, visar dock ett budgetunderskott på 1 148 000 euro. ÅHS behöver således sänka nettokostnadsnivån för 2019 med hela 1 643  000 euro för att verksamheten ska hålla sig inom budgetramen. Ovanstående nettosummor inkluderar inte avskrivningar.

ÅHS ledning har granskat verksamheten och jämfört verksamhetsstatistiken mot motsvarande i Finland och Sverige för att få fram skillnader och identifiera utvecklingsbehovet. En utredningen ska presenteras på ÅHS styrelsemöte nu på fredag.

– Problematiken kring uppfyllelse av budgetram 2019 försvåras av att anslaget för vård utom Åland budgeterats på en för låg nivå 2018, konstaterar föredragande, hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen i kallelsen till fredagens sammanträde. (lb)