DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅFD-besvär om markköp

En privatperson har lämnat in besvär till Ålands förvaltningsdomstol mot stadens infrastrukturnämnds beslut om att köpa fastigheten Strandbo vid Nabben i Mariehamn. Nämnden avslog privatpersonens rättelseyrkande i december.

Orsaken är enligt privatpersonen att priset var för högt, 72 000 euro, eftersom markområdet kan jämställas med sumpmark. Därför anhåller han om att förvaltningsdomstolen återremitterar ärendet till infrastrukturnämnden för ny beredning där man låter göra två oberoende värderingar av markområdet och att nämnden efter det reder ut vilket pris som är ekonomiskt bäst för staden. (ao)