DELA
Foto: Jonas Edsvik

ÅF lanserar eget kommunförslag

Framtidens kommungränser ska inte skrivas in i lagen, utan vara upp till kommunerna själva. En sammanslagning ska dock fortfarande vara ”obligatorisk”.
Det skriver Ålands framtid i ett ändringsförslag till kommunreformen.

Debatten om kommunstrukturen fortsatte i lagtinget i måndags. Axel Jonsson (ÅF) inledde sitt anförande med att ifrågasätta regeringspartiernas hållning att all lagstiftning är tvingande. Något som inte stämmer, eftersom det finns flera exempel på lagstiftning som är frivillig, menade han.

Han ifrågasatte också hur landskapsregeringen och regeringspartierna kan vara de som vet bäst hur framtidens kommungränser ska se ut. Till och med före utredningen är klar, poängterade han.

I stället lämnade Axel Jonsson in ett ändringsförslag som till sin utformning liknar en ramlag. Lagen skulle förvisso vara ”obligatorisk” för kommunerna att följa, men fastslår inte gränserna, förklarade Axel Jonsson. Gränsdragningarna skulle enligt ändringsförslaget vara kommunernas ansvar.

Petri Carlsson (MSÅ) kritiserade Axel för att använda ordet obligatorisk för sitt ändringsförslag, medan landskapsregeringens förslag skulle vara tvång. Orden betyder samma sak, menade han.

– Vem tar ställning till vilken struktur som är bäst för hela Åland? fortsatte han.

De kommuner som väljer att ingå samgångsavtal, var Axel Jonssons svar.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!