DELA
Foto: Ida K JanssonINFORMERAR Janina Björni är projektansvarig och jobbar med barnskyddsfrågor på Rädda Barnen, Kristiina Mattinen är regionchef i Södra Finlands distrikt, dit Åland tillhör.

Adoptionerna minskar

Det är många som vill adoptera fast att det är en dyr och tidskrävande process.

Kommunerna ansvarar för att ordna med adoptionsrådgivning och i de flesta fall på Åland köps tjänsten in från Rädda Barnen. Både den som överväger att ge sitt barn till adoption och den som vill adoptera måste genomgå rådgivning för att en adoption ska kunna genomföras.

Åland hör till Rädda Barnen Södra Finlands distrikt och då är det socialarbetare Bianca Kupari som sköter rådgivning och träffar. Hon är på Åland en till tre gånger per år.

– Biancia skriver sedan ett utlåtande till adoptionsnämnden som ger lov att adoptera barn i Finland eller utomlands. Har man fått tillstånd kan man välja vilken adoptionsservice man vill använda och i vilket land. I Finland kan man välja vilket land som helst, det är adoptivlandet som bestämmer om de vill adoptera till Finland, säger Kristiina Mattinen, chef för Rädda Barnen Södra Finlands distrikt.

– På Åland brukar det vara en eller två familjer och ibland tre till fyra per år som vill adoptera, säger hon.

– Det finns fler som vill adoptera än vad det finns adoptivbarn. Så generellt är är det färre barn som adopteras varje år och det är en internationell trend, inte bara i Finland, berättar hon.

På bilden syns Mattinen (till höger) tillsammans med Janina Björni på Rädda Barnen Åland som är projektansvarig och jobbar med barnskyddsfrågor.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!