DELA
Foto: Titte Törnroth-Sarkkinen

Åda sopar rent i eget hus

Samverkan. Personal. Kundnöjdhet. Effektivitet.

Det satsar Ålands digitala agenda nu extra på.
Åda har haft problem med att komma i gång och bolaget har under sin första tid kämpat med både interna och externa problem. Det har varit personalkonflikter, svårigheter med att definiera uppdraget och krockar mellan alla olika behov, viljor och åsikter som finns inom det stora offentliga Åland.

Samtidigt har bolagets ledning länge varit tyst. Många rykten har varit i omlopp, få har kommenterats och diskuterats öppet.

I våras tog ägarna itu med processen att vända satsningen på rätt köl. Man höjde kompetensen i styrelsen och placerade Optinovachefen Anders Wiklund vid rodret.

I går höll Åda en extra bolagsstämma där Wiklund och bolagets vd Anna-Lena Langereng redogjorde för situationen i dag. Hittills har man bland annat tagit itu med personalproblemen och gjort en grundlig analys av hela verksamheten för att skapa en klarare struktur i det framtida arbetet.

Öka kompetens

Nu fokuserar man på fyra frågor under hösten: Samverkan, personal, kundnöjdhet och effektivitet. Wiklund betonade att samtliga fokusområden har lika hög prioritet.

Samverkan går huvudsakligen ut på att i framtiden inte sjösätta några nya projekt utan avtal som innehåller både en projekt- och en finansieringsplan.

Arbetet med personalen handlar om satsningar på flera olika nivåer från friskvård, coaching och internutbildning till feedback och regelbundna mätningar av hur nöjda de cirka 25 anställda är med sitt jobb. Målet är förbättra personalnöjdheten med 3 procent varje år. En personalpolicy har redan formulerats.

Kundnöjdheten ska öka med 10 procent. Här ingår åtgärder som kundundersökningar två gånger årligen, förbättrad support och ett förtydligande av rollerna kund kontra Åda. Man har också ambitionen att hitta en metod för att öka kundernas kompetens inom IT-området.

Läs mer i papperstidningen eller E-nyan!