DELA
Foto: Jonas Edsvik

Åda rodde iland IT-upphandling för hela Åland

Det åländska IT-bolaget Consilia Solutions får uppdraget att leverera ett gemensamt ekonomisystem till de åländska kommunerna och kommunalförbunden. Det framgår i ett pressmeddelande från Åda på fredag förmiddag. Sammanlagt 20 organisationer medverkade i upphandlingen, som samordnades av Åda.

– Projektet är en viktig milstolpe vad gäller modernisering, effektivisering och samordning av kommunernas arbetssätt samt ett nödvändigt steg i utvecklingen i och med kommande lagkrav gällande ekonomisk rapportering, skriver Åda i pressmeddelandet.

Det upphandlade systemet är skalbart och kan därmed anpassas efter organisationernas olika storlekar och behov.

– Vi ser fram emot att starta upp projektet tillsammans med kommunerna. Det är ett stort uppdrag där ett gott samarbete mellan alla parter, inte minst med leverantören Consilia, kommer att bidra till utvecklingen av det digitala Åland, skriver Katarina Donning, vd på Åda, i pressmeddelandet.

Consilia Solutions och Åda Ab tecknar ett ramavtal i sommar. Därefter är de åländska kommunerna och kommunalförbunden fria att teckna egna avropsavtal för tillgång till systemet. Planen är att organisationerna ska kunna börja teckna avropsavtal och införa systemet i höst.

Consilia Solutions har kontor i Mariehamn och Helsingfors. Vd är Jan-Olof Engblom och vice vd Mikael Lönnqvist.