DELA

Äcklig kaffesump ur kranar i Östergeta

Kranvattnet i Östergeta har allt sedan början av året emellanåt sett ut som kaffesump eller brun målarfärg.

Nu har byborna definitivt tröttnat och kräver att kommunen ser till att ledningen spolas ren en gång för alla.
Förra veckan fick byborna nog och lämnade en skrivelse till kommunstyrelsen/tekniska nämnden som ansvarar för vattenledningen. Skrivelsen undertecknades av ett 20-tal Östergetabor och kommer att kompletteras med fler namn den här veckan.

Allt sedan vägbygget inleddes i början av året har vattenkvaliteten varierat. Ibland har vattnet varit okej, ibland har rödbrun sörja runnit ur kranarna. Också tidigare förekom så kallade brunchocker men problemen blev värre och brunchockerna har förekommit oftare på grund av bygget.

Byborna vittnar om igensatta vattenblandare, strejkande toalettstolar, tvätt- och diskmaskiner som konstrar, sanitetsporslin, klinker och kakel som missfärgats av avlagringarna som rivs loss när vattnet stängs av och kopplas på. En av de boende fick duschblandaren igensatt av sörjan och måste kalla på rörmokare.

– Kranvattnet har ofta varit så brunt att det är omöjligt att se igenom. Det lämnar en kaffesumpsliknande sörja efter sig som enligt kommunstyrelsens ordförande Camilla Andersson inte ska vara farlig att dricka. Vattnet måste spolas i timmar, ibland hela nätter, innan det blir någorlunda klart igen, berättar Jonas Öhberg som bor i byn.

Listan med problem är lång. Vägbygget har inte bara krävt avstängning av vattenledningen – i början av mars grävdes den av i samband med bygget. Då uppmanades byborna att koka sitt kranvatten eftersom det fanns risk för avloppsvattenintrång.

Men problemen var långt ifrån över i och med det. En vecka efter att vattnet betraktades som rent igen var det dags för nästa brunchock, eller rättare sagt svartchock. 16 mars, 21 mars och 2 april var kranvattnet så gott som helsvart i flera hus.

1 juni stängdes vattnet av igen på grund av inkoppling av en ventil i ett av husen som flera timmar efteråt hade brunt vatten i kranarna.

Den 3 juni, förra fredagen, krävdes åter spolning hela natten. Då var måttet rågat och byborna beslöt sig för att agera.