DELA
Foto: Stefan Öhberg
Mia Hanström och Charlotta Wallén Eriksson leder ABF Ålands kurs i psykisk första hjälp. Materialet, som är inriktat på hur man kan stärka sitt egna psykiska mående på bästa sätt, kommer från Mieli.

ABF ordnar kurs i psykisk första hjälp

Hur kan man stärka sin egna psykiska hälsa och stötta någon som mår dåligt? Det är huvudteman i den kurs i psykisk första hjälp som ABF Åland anordnar under fyra tillfällen under vårvintern.