DELA

ÅAB-arvoden höjs med 100 procent

Ålandsbankens bolagsstämma, som hölls idag, blev en lugn tillställning.

Den dividendutbetalning på 60 cent per aktie som föreslagits klubbades snabbt igenom. Förslaget på höjda årsarvoden för styrelsens medlemmar mötte heller inget motstånd. Det innebär bland annat att årsarvodet för ordförandeposten höjs med hundra procent, från 15 000 euro till 30 000 euro och att arvodet för en medlem höjs från 12 000 till 26 000 euro.

Under stämman avtackades den tidigare styrelsemedlemmen Agneta Karlsson med blommor för gott arbete. Åsa Ceder valdes in som ny medlem i styrelsen. I övrigt är styrelsen oförändrad. Efter bolagsstämman pratade vi med styrelsemedlemmen Göran Persson som medverkade på sin första bolagsstämma med Ålandsbanken. Läs mer om stämman och en intervju med Göran Persson i morgondagens Nya Åland. (jj)