DELA

90 000 för projekt om äldre på Åland

Landskapsregeringen har beviljat forskaren Erika Boman vid Högskolan på Åland 90 000 euro.

Pengarna ska användas till ”samordningsprojekt med åländsk anknytning inom äldreomsorg, att samordna redan befintliga resurser men även möjliggöra nytänkande aktiviteter, utvärdera och utveckla aktiviteter/modeller med målsättningen att främja psykisk hälsa bland äldre på Åland”.

Erika Boman har i flera omgångar samlat in information om faktorer som påverkar äldre ålänningars hälsa och livskvalitet. 2010 skickades frågeformulär ut till alla åländska kvinnor som fyllt 65.

I fjol följdes det upp med en liknande undersökning bland äldre kvinnor och män.

Fem ansökningar kom in. (pd)