DELA

88 km/h för fort på motorcykel

En motorcykelförare körde i juni förra året om en personbil längs Sundsvägen i en hastighet av 178 kilometer i timmen. Den högsta tillåtna hastigheten på vägsträckan är 90 kilometer i timmen och motorcykelföraren har i samband med omkörningen även passerat en infart.

Mannen, som sedan händelsen har haft körförbud i väntan på dom, medger gärningsbeskrivningen. Tingsrätten dömer motorcykelföraren för grovt äventyrande av trafiksäkerheten och 80 dagsböter om totalt 3 120 euro. Körförbudet hävs i samband med domens fastställande. (ikj)