DELA
Foto: Erkki Santamala

81 elever mobbas i stans grundskolor

81 elever i Mariehamns tre grundskolor uppger att de mobbats under en sexmånaders period. Nästan hälften av dem har inte berättat för någon.

Det visar årets Kiva-undersökning.
Eleverna i stadens grundskolor är totalt nästan tusen. Procentuellt är de som uppger sig vara mobbade minst sex månader ingen stor grupp, men mobbningen sker mot individer och ska jämföras med skolornas mål om nolltolerans mot mobbning.

943 Mariehamnselever, ungefär lika många flickor som pojkar, deltog i Kiva-kartläggningen som gjordes i våras. Eleverna har besvarat enkäten anonymt.

Antalet elever som upplever sig mobbade är av naturliga skäl större i 1-9-skolorna Strandnäs och Övernäs och betydligt lägre i Ytternäs som är en 1-6-skola.

Nätmobbning

Mobbningen på internet har minskat kraftigt i Ytternäs skola. I både åttan och nian i Strandnäs skola har nätmobbningen procentuellt sett ökat mycket.

I Övernäs har nätmobbningen däremot gått ner i procent på högstadiet och ligger lägre än i stadens andra skolor. Här är det i stället lågstadiet som visar högre siffror.

Antalet elever som uppger att de mobbat andra har sjunkit i Ytternäs och på lågstadiet i Strandnäs. På högstadiet har siffran stigit.

I Övernäs har andelen som uppger sig mobba sjunkit kraftigt och är nu nere på två procent.

I den skolvisa feedbacken kastar Kiva-utredarna in en brasklapp: Om elevsvaren är fler än skolans verkliga elevantal tyder det på att ”skojare” besvarat enkäten flera gånger. Ju färre elever skolan har, desto mer påverkar ”skojarnas” svar skolans sammanlagda procenttal och medelvärden.

Stadsstyrelsen får information om Kiva-kartläggningens resultat på torsdag.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!