DELA
Foto: Privat

70 genom Näfsby

Sträckan med hastighetsbegränsningen 70 kilometer i timmen har förlängts i Hammarland, Näfsby. Det är en tillfällig lösning som ska vara i kraft till slutet av 2018.

När den nya gång- och cykelbanan från Möckelö till Eckerö planeras ska landskapets infrastrukturavdelning också se över olika lösningar för Näfsby.

De nya 70-skyltarna har varit på plats sedan den 15 maj.