DELA
Foto: Stefan Öhberg

65 000 till Lilla Holmen

Mariehamns stad beviljas ett danaarv på 101 000 euro under förutsättning att 65 000 används för att tillgängliganpassa Lilla Holmen.

Resterande 36 000 euro ska användas för att finansiera ett segelträningsprogram för unga inom ramen för Sail Training International.

Finström får en fastighet, Söderby, i danaarv. Fastigheten ska användas för att utveckla området så att det gynnar personer med särskilda behov.

Dessutom har landskapsregeringen beslutar godkänna en anhållan från Jomala om att få fastigheten Bergbacka i danaarv. Kommunen har som avsikt att sälja och placera vinsten i Bergman och Dahlbloms fond till förmån för bland annat äldreomsorg, barnomsorg eller skola. (tt-s)