DELA
Foto: Rasmus Olin<07_Bildrubrik>SUGER De vita engångslänsarna suger upp oljan men inte vattnet.

65 000 euro för oljesanering

Notan för att städa upp efter ett oljeläckage i landskapets lager i Möckelö i september blev drygt 65 000 euro.
Utsläppet skedde i slutet av september och upptäcktes av två personer som tog upp en båt i närheten av lagerområdet. Olja hittades sedan både i Svibyvikens vatten, i dagvattenbrunnarna och i avloppet. Orsaken till läckan var en trasig ventil och att den invallning av betong som ska fånga upp läckande olja inte varit tätt.

Mängden olja som läckte ut var några hundra liter enligt uppgifter till Nya Åland.

Ålands Problemavfall (ÅPAB) har nu fakturerat landskapet för omhändertagande av oljehaltigt vatten, samt en mindre arbetsinsats. Fakturan ligger på 65 274,82 euro exklusive moms. (ns)