DELA
Foto: Jonas Edsvik

60-talisterna flest bland höginkomsttagarna

Av de 424 ålänningarna som tjänade över 100 000 euro förra året är 124 födda på 1960-talet. Kvinnorna är relativt sett fler bland de yngre årskullarna.