DELA
Foto: Ålands museibyrå KAM Utgrävningsfynd från Geta.

55 döda funna nära cykelbana

De döda avled för tusen år sedan. De brändes och begravdes vid sin gård. Eventuellt brott är preskriberat. Nu hittas brända människoben, ben av djur och kammar i gravarna.
På fredag ska utgrävningen i Västergeta vara klar och då byggs gång- och cykelvägen rakt över platsen.

Lämning förstörs

För tusen år sedan bodde Getabor här. De levde och dog, de var vikingar och trälar. Tanken svindlar. Nu vilar de i marken under det som ska bli asfalterad cykelbana.

– Vi förstör fornlämningen när vi undersöker den, vi måste ju lyfta på alla stenar. Men det vi faktiskt gör är att rädda informationen. Vi lägger tillbaka stenarna i närheten och skriver en rapport. Om hundra år kan man läsa om hur vi grävde ut platsen.

Det berättar arkeologen Andreas Forsgren som tillsammans med projektledaren och antikvarien Tim Schröder utför utgrävningen. Båda kommer från Sverige.

I förra veckan inbjöds allmänheten till visning på området, ett 20-tal intresserade kom.

Arkeologerna hoppas nu på ett mer utförligt föredrag om utgrävningarna i Geta. Kanske kan det hållas i samband med Ålands museum återinvigning i augusti.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!