DELA

49 av 146 barnskyddsärenden slutfördes i tid

Sju dagar för att inleda bedömningen av servicebehov, och tre månader för att slutföra den: det är de två tidsfristerna som gäller vid barnskyddsärenden.ÅMHM ser det som ”särskilt bekymmersamt” att KST ofta bommar tidsfristen för slutförande.