DELA

456 000 euro till Visit Åland

Landskapsregeringen har beviljat Visit Åland ett bidrag på 456 000 euro.

Pengarna ska gå till projekten Evenemangskalendern, Varumärket Åland, del två i Tillgänglighetsguiden, till Åland Convention Bureau och till utökad marknadsföring av den maritima skärgården.

Beloppet tas ur den andra tilläggsbudgeten för år 2015, från momentet Kraftsamling för tillväxt och inflyttning. Landskapsregeringen motiverar sitt beslut med att projekten bidrar till tillväxt, inflyttning, modernisering och digitalisering som är fyra av ledorden för Kraftsamling för tillväxt och inflyttning.

Visit Åland ska redovisa för hur pengarna använts inom juni 2018. (tt-s)

2 KOMMENTARER

Comments are closed.