DELA

340 000 euro till sjöfartsmuseet

Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum beviljas ett bidrag på 340 000 euro för verksamheten under år 2017. Av bidraget ska 35 000 användas för museifartyget Pommerns fortlöpande underhåll.

Bidraget finns upptaget i landskapets budget. (tt-s)