DELA
Foto: Stefan ÖhbergOROANDE Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ) tycker att det är oroande att stadens befolkning minskar.¨

33 färre i Mariehamn

För första gången på länge så har befolkningen i Mariehamn minskat. Nettot för årets första sju månader är 33 invånare färre. Det framgick av stadsstyrelsens månadsuppföljning på deras möte igår.

– Befolkningsminskningen får mig att känna oro. Den negativa utvecklingen har lett till att vi bett stadens ledningsgrupp att utreda orsakerna, säger stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ).

Orsakerna till befolkningsminskningen är ännu oklara, men man kan se dels att det dör fler än vad det föds i Mariehamn. Inflyttningen är fortsättningsvis positiv, men inte lika stor som tidigare.

– Vi måste helt klart bena i orsakerna till det här och när vi vet mer får vi fundera på om man behöver vidta några åtgärder, säger Petri Carlsson.

Det som däremot är glädjande i månadsuppföljningen är att skatteintäkterna för årets första sju månader är 1,569 miljoner större än vad man har budgeterat för.

– Samtidigt har vi lyckats hålla ner kostnaderna, så det är ett positivt besked, säger Petri Carlsson.