DELA
Foto: Stefan Öhberg

3,2 miljoner till Kraftnät Åland

800 000 euro till Kraftnät Åland i fyra års tid.

De så kallade Orklapengarna ingår i tilläggsbudgeten.
Pommern, Kraftnät Åland och Sottunga är de tunga posterna i landskapsregeringens förslag till årets andra tilläggsbudget.

Pommern föreslås få 2,75 miljoner i Pafmedel i år för anläggningen av torrdockan i Östra hamnen i Mariehamn. Regeringens förslag är att landskapet bidrar till dockans kostnader med totalt 80 procent eller högst 5 miljoner euro. Delar av de pengarna finns redan reserverade i form av testamentmedel.

Kraftnät Åland föreslås få 800 000 euro 2017 - 2020, sammanlagt 3,2 miljoner euro. Formellt talar man i budgetförslaget om ”att stärka det egna kapitalet” i bolaget, i praktiken är pengarna en del av de ekonomiska åtgärder i det så kallade Orklapaketet som landskapet presenterade i våras för att stärka chipsfabrikens fortsatta existens i Haraldsby i Saltvik (se artikel på sidaorna 6-7).

Kapitalförstärkningen ska leda till sänkta elpriser, inte bara för Orkla utan för hela Åland. Frågan hur den här åtgärden ska hanteras ur ett statsstödsperspektiv är under utredning, skriver landskapsregeringen.

Den tredje stora posten, Sottunga 200 000 euro, handlar om det övergångsstöd till kommunen som har varit aktuellt nu i veckan. Pengarna viks för att Sottunga ska kunna finansiera lagstadgad service, huvudsakligen äldreomsorg, till sina invånare.

I motiveringen till stödet förklarar landskapet att man arbetar med en ny lag där man kommer att ange vilken bärkraft varje framtida kommun ska ha och där det också kommer att framgå till vilken kommun Sottungas befolkning ska höra.

Tilläggsbudgeten är på grund av det ekonomiska läget stramt hållen. Redovisade inkomster är närmast obefintliga, men det finns ett undantag: Paf har gått bättre och man räknar därför med att få in 605 000 euro extra i lotteriskatt.

Förslaget till andra tilläggsbudget överlämnas nu till lagtinget.