DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>BRO UNDER BRON Den nya kontrollbron som byggs under den befintliga Vårdöbron ska underlätta provtagningar och reparationer.

300 000 euro i underhåll för Vårdöbron

Omkring 300 000 euro. Där landar notan för upprustningen av den nuvarande Vårdöbron.

En bro som ska rivas om tre år när den nya bron blir klar.
Igår inleddes bygget av en så kallad kontrollbro under den nuvarande Vårdöbron, mellan Mickelsö och Lövö. Kontrollbron ska underlätta genomförandet av undersökningar och åtgärder på den befintliga Vårdöbron.

– Vi kommer att ha ett schematiskt kontrollprogram som pågår under hela den nya brons byggnadstid, förklarar Mikael Korpela, byråchef vid trafikbyrån.

Kontrollbron byggs i trä och beräknas stå klar om ett par veckor. Kostnaden uppskattar Mikael Korpela till 60 000-70 000 euro.

Sammanlagt beräknas undersökningarna av och upprustningen av den nuvarande Vårdöbron kosta 240 000-250 000 euro i år. Till det kommer underhåll på 20 000-30 000 euro årligen fram tills den nya bron är klar.

– Sammanlagt handlar det om omkring 300 000 euro, säger Mikael Korpela.

Är de här arbetena nödvändiga?

– Det är de. Det handlar ju om säkerheten. Bron har så omfattande skador att vi måste följa med hela tiden för att se att det inte blir försämringar.

Idag inleds arbetet med att asfaltera om den nuvarande bron och bron är avstängd för trafik klockan 12-16.

– Det är nödvändigt för bibehållandet av brons skick. Det måste vara vattentätt ovanifrån. Om det kommer in vatten och is i grunden uppstår ytterligare skador.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!