DELA

300 gropar står i vägen för åker

300 gropar som använts till kalkutvinning har upptäckts i Jomala och ska nu utredas arkeologiskt.

Planerad röjning av åkermark på området får vänta.
Är lämningar efter kalkutvinning en fast fornlämning som kräver en arkeologisk utredning? Det undrade en fastighetsägare i Önningeby som vill röja ett skogsområde med lämningar till åkermark.

Landskapets kulturbyrå gjorde i våras en arkeologisk inventering och kunde konstatera att sammanlagt cirka 300 nyupptäckta utvinningsgropar berörs av de nya markplanerna.

Eftersom lämningar efter sentida omfattande kalkutvinning på Åland inte tidigare varit kända vände sig kulturbyrån till museiverket i riket för att höra vad som är praxis där i motsvarande fall.

Svaret blev att groparna bör ses som fasta fornlämningar. De ska därför nu dokumenteras arkeologiskt innan de får utsättas för ingrepp.

Läs mer i fredagens Nya Åland!