DELA
Foto: Minna Wallén

23 692 euro för fiskevård

Landskapsregeringen delfinansierar Leader Åland-projektet ”Fisken ska fram” med 60 procent av kostnaderna med en övre gräns på 23 692 euro.
Projektets mål är att samordna och underlätta stödmöjligheter för små fiskevårdsåtgärder på Åland, till exempel åtgärder som främjar fiskarnas reproduktionsområden.

Flera delprojekt ingår i planen som Leader Ålands lokala aktionsgrupp FLAG fastställt.

Ålands jakt- och fiskemuseum i Eckerö skapar en interaktiv utställning om öringen på Åland.

Ålands fiskvårdsförening öppnar en fiskvandringsled till Torpfjärden.

Bamböle fiskevårdsförening i Finström har vassklippningsprojekt i Björkösund och Bamböle där risvasar ska sättas ut.

Vid Skråbjörkö i Geta ska vass klippas vid Hemviken som är en lekvik för bland annat gäddan.

Överboda fiskelag på Kökar konstruerar en våtmarkstrappa som blir lekyta och vandringsled för lekande gäddor. Samma fiskelag ska skapa en fiskvåtmark på cirka 1 600 kvadrat vid Skvaltbäck.

Ytterby fiskelag i Jomala ska klippa vass för att öppna vandringsleder till Ösundet och Österviken i Ytterby.