DELA
Foto: Erkki Santamala

2017 ännu ett bra år för rika Jomala

Stort överskott, väsentligt lägre driftskostnader och skatteintäkter som håller.

Jomala kommun presenterar snart ytterligare ett starkt bokslut.
Jomalas bokslut för fjolåret är inte klart men redan nu visar de preliminära siffrorna att kommunen lägger ett gott år bakom sig. Vid fullmäktigemötet i tisdags meddelade förvaltningen att att kommunen totalt sett redovisar ett stort överskott för året på grund av att driftskostnaderna är lägre än planerat.

Kommundirektör John Eriksson kan i det här skedet inte ännu nämna några exakta siffror.

– Allt är inte sammanställt ännu. Men vi vet att driftskostnaderna blir väsentligt lägre, flera hundra tusen.

Bidragande orsaker till de goda siffrorna är bland annat att Jomala haft färre sociala placeringar än man kalkylerat med och att kommunstyrelsen inte har rört den egna driftsbudgeten på 300 000 euro.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!