DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>FORTFARANDE AKTUELLT Mariegård - som i början hette Andreashemmet och uppfördes som boende för alkoholister - är fortsättningsvis aktuellt för Mariehamns diakoniförenings planerade härbärge för bostadslösa.

20 000 euro för härbärge – nej till verksamhetsbidrag

20 000 euro för härbärge på vissa villkor – men inte ytterligare 20 000 som Mariehamns diakoniförening begärt.

Så lyder stadens socialnämnds förslag till stadsstyrelsen.
Mariehamns diakoniförening lämnade i juli in en anhållan om bidrag för ett planerat härbärge för bostadslösa personer. Föreningens avsikt är att starta ett resurscenter där härbärget skulle ingå och projektet skulle pågå i tre år under förutsättning att medel beviljas från Europeiska socialfonden. Ett villkor är att föreningen får hyra Mariegård på Neptunigatan av staden.

Föreningen anhåller därför om att få de 20 000 euro som stadsstyrelsen redan öronmärkt i årets budget och ansöker dessutom om 20 000 euro per projektår i verksamhetsbidrag.

Socialnämnden påpekar att den planerade verksamheten riktar sig till personer på hela Åland, inte enbart Mariehamn, och därför kan föreningen söka verksamhetsbidrag också från de andra kommunerna. Alla bostadslösa är inte skrivna i Mariehamn även om de vistas i staden.

Socialnämnden godkände förslaget om 20 000 euro för härbärge och avslog anhållan om det årliga verksamhetsbidraget. Föreningen uppmanas att vända sig till övriga åländska kommuner med ansökan om bidrag.

Beträffande finansieringen av verksamheten vid resurscentret 2016, 2017 och 2018 beslöt nämnden att föra anhållan till stadsstyrelsen som får bedöma om medel ska tas upp i nästa års budget eftersom det är oklart när projektet kommer i gång.