DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>MEDELTALSHUS Det här huset på Tallvägen i Jomala såldes i fjol för 177 000 euro, mycket nära medelpriset för åländska bebyggda fastigheter.

175 000 genomsnittpriset på bostadshus

Nästan 850 fastighetsöverlåtelser gjordes på Åland i fjol till ett totalvärde av 60 miljoner euro.

Medelpriset för bostadshus skiljer sig markant mellan planerat område och landsbygd, visar nya siffror från Åsub.
Den genomsnittliga köpesumman för bebyggda småhusfastigheter 2014 var 175 000 euro.

För hus på detaljplaneområden var siffran 220 000 och för övriga områden 138 000. Då ingår samtliga överlåtelser i statistiken, det vill säga även till exempel gåvor och köp mellan släktingar och annat som påverkar siffrorna.

Av de 190 småhustomter där det går att få jämförbara prisuppgifter från fjolåret var närmare två tredjedelar bebyggda. På planerade områden var medelarealen för de sålda tomterna 1 500 kvadratmeter medan storleken i glesbygden var närmare 5 000 kvadratmeter. I båda fall hade de obebyggda tomterna större genomsnittsareal än de bebyggda.

För de obebyggda tomterna var det genomsnittliga kvadratmeterpriset närmare 12 euro. Skillnaderna är dock stora mellan detaljplanerade områden, där medeltalet låg på drygt 23 euro, och tomtmark i glesbygd, där det genomsnittliga kvadratmeterpriset var 6 euro.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!