DELA

161 000 euro för dockning

Det blir Åbo reparationsvarv i Nådendal som sköter dockningen av Skiftet den 18-28 april och av Gudingen den 8-19 maj.

Landskapsregeringen har beslutat anta varvets anbud på 81 000 euro för Skiftet och 80 000 för Gudingen.

Trafiksäkerhetsverket Trafi kräver att ett fartyg dockas två gånger under en femårsperiod. Skiftet har tid på sig till den 29 april och Gudingen till sista maj för att uppfylla kraven. (tt-s)