DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>SÄNK TILL SEXTON Den åldersgränsen föreslår arbetsgruppen för kommunalvala på Åland.

16-åringar kan få rösta

Sänk rösträtten i kommunalval till sexton år och låt bortaålänningar rösta via nätet i nästa lagtingsval.

Det föreslår arbetsgruppen som granskat vallagstiftningen.
Slutrapporten har överlämnats till landskapsregeringen.

Gruppen vill ha en lagändring som sänker rösträttsåldern till sexton år i kommunalval och rådgivande kommunala folkomröstningar. I dag har den rösträtt som fyllt eller fyller arton år på valdagen.

Arbetsgruppen hänvisar till FNs barnkonvention som innebär att barn ska kunna utöva inflytande på beslut som berör dem. Barn är man enligt konventionen tills man fyller arton år.

– Det är då inte särskilt långsökt att anse att barn ska kunna påverka sammansättningen av organ som fattar sådana beslut. Det är inte detsamma som att medverka i själva beslutsfattandet.

Det finns inte längre starka skäl för att inskränka rösträtten för sexton- och sjuttonåringar, tycker arbetsgruppen. En ändring av kommunallagens bestämmelser om rösträtt behövs för att ge sextonåringarna rösträtt på kommunalnivå.

En sådan ändring innebär inte att sextonåringar kan ställa upp i kommunalval. I dag måste man vara myndig för att vara valbar och arbetsgruppen tycker inte att det ska ändras.

Om lagändringen genomförs som gruppen föreslår kommer förstagångsväljarna i kommunalvalet 2019 att vara i åldrarna 16 till 22 år. Sänkningen av rösträttsåldern skulle vara permanent.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!