DELA
Foto: Stefan Öhberg

155 brevröster kom i tid

Det beställdes drygt 260 omgångar av brevröstningshandlingar. Cirka 155 av dem kom tillbaka i tid inför valet.
Det saknas ännu uppgifter från ett par av de mindre kommunerna om brevrösterna i årets lagtings- och kommunalval, men bilden börjar nu klarna, uppger valadministratör Casper Wrede i ett pressutskick.

– I de flesta fall skickades valsedlar för både lagtings- och kommunalvalet till beställarna.

Knappt 40 stycken eller 19 procent av de returnerade brevrösterna har kommit in efter valen.

– Det är mera än vanligt, då cirka 10 procent av brevrösterna kommer in för sent. Så var det vid de senaste valen på Åland år 2015, och liknande uppgifter finns från riksdagsvalet i april i år.

Totalt var de inkomna brevrösternas antal cirka 200, att jämföra med cirka 150 i de förra valen.

– De brevröster som kommer in för sent ska ändå enligt vallagen tas emot och arkiveras av respektive kommunala centralvalnämnd. De får inte öppnas, och därmed vet man inte vem som skickat in dem. De sista försenade brevrösterna som har kommit till Ålandsbankens kontor i Stockholm hämtas till Åland i morgon. Där fanns i går sju brevröster.

Omkring 70 utskickade brevröstningshandlingar har inte returnerats.

– Det kan finnas flera orsaker till det. Beställaren kan ha bestämt sig för att komma till Åland och rösta, antingen på ett förtidsröstningsställe eller under valdagen. Säkert finns det också beställare som har fått sina brevröstningshandlingar för sent för att de skulle ha en chans att hinna skicka dem tillbaka i tid, och de har därför lämnats outnyttjade.